Xử lý vận tải hàng hóa

Chúng tôi có khả năng để xử lý việc vận chuyển máy móc hạng nặng, các nhà máy công nghiệp các hàng hoá khác cần thiết bị chuyên ngành và chuyên môn, chúng tôi bao gồm nhiều dịch vụ như: giám sát hàng hóa, dịch vụ sà lan ...

Địa chỉ : Room 602, 6th Floor, No. 82 Bach Mai Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi., Vietnam
Tel : +84 4 3537.7746/8
Fax : +84 4 3537.9574
Email: info@globaltrans.com.vn
Website: www.globaltrans.com.vn