DV Kho bãi, Phân phối

Với chính sách linh hoạt và điều kiện bảo quản tiêu chuẩn hóa, GLOBALTRANS đảm bảo để giữ cho hàng hóa của bạn chỉ cần bên cạnh khách hàng của riêng bạn với chi phí vận tải hợp lý. Mạng lưới kho luôn luôn được nâng cấp phù hợp cho dòng chảy hàng hoá.
Dịch vụ này bao gồm chọn-up, đóng gói, lưu trữ và phân phối đến bất cứ nơi nào bởi hầu hết các phương tiện giao thông hiệu quả


Địa chỉ : Room 602, 6th Floor, No. 82 Bach Mai Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi., Vietnam
Tel : +84 4 3537.7746/8
Fax : +84 4 3537.9574
Email: info@globaltrans.com.vn
Website: www.globaltrans.com.vn