Dịch vụ Hải quan

GLOBALTRANS có một đội ngũ môi giới hải quan được cấp phép, nhập khẩu và các chuyên gia xuất khẩu. Những nguồn lực này làm việc để quản lý vấn đề hải quan ở cả hai đầu của chuỗi cung ứng của khách hàng.
Tư vấn và môi giới hải quan GLOBALTRANS bao gồm:

    * Dịch vụ tư vấn
    * Hải quan về hình thức
    * vấn về khai hải quan, truy cập thuế các chính sách khác
    * Cảng giải phóng mặt bằng

Địa chỉ : Room 602, 6th Floor, No. 82 Bach Mai Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi., Vietnam
Tel : +84 4 3537.7746/8
Fax : +84 4 3537.9574
Email: info@globaltrans.com.vn
Website: www.globaltrans.com.vn