Vận chuyển đường Biển

Dịch vụ của chúng tôi không giới hạn về trong lượng cũng như khối lượng hàng hoá. Chúng tôi làm đại lý cho các hãng tàu trên thê giới. Cho cả hàng nguyên container và hàng lẻ. Chúng tôi có lịch trình đều đặn với thời gian khởi hành chinh xác. Lịch trình của chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của quí khách với dịch vụ  chăm sóc khách hàng chất lượng và hiểu quả nhất.

Công ty hiện nay đang thực hiện các chuỗi công việc gồm:
- Tổ chức vận chuyển hàng hóa đến kho.
- Làm thủ tục hải quan (theo yêu cầu).
- Dỡ hàng, lưu kho, đóng gói (theo yêu cầu).
- Xếp hàng lên xe tải nhẹ phân phối đến từng đơn vị.

Kết hợp với vận tải đa phương thức và vận tải container, trung tâm có thể được mở rộng ra tới hầu hết các địa phương trong cả nước. Các chủ hàng dù ở bất cứ nơi nào đều có thể thực hiện được việc phân phối hàng hóa.

Địa chỉ : Room 602, 6th Floor, No. 82 Bach Mai Str, Hai Ba Trung Dist, Hanoi., Vietnam
Tel : +84 4 3537.7746/8
Fax : +84 4 3537.9574
Email: info@globaltrans.com.vn
Website: www.globaltrans.com.vn